http://www.kennelsherlocks.com

MålsättningMålsättningen med mitt avelsarbete

Flatcoated retrievern har uppnått mycket stora framgångar inom flera olika discipliner. Rasens egenskaper medför stor användbarhet och mångsidighet vilket tydligt visat sig under åren genom många uppnådda championat inom bl.a. jakt, viltspår, bruks och lydnad. Nämnas bör i detta sammanhang rasens multichampion S L & SBCH SJ & V CH S& FINUCH INTUCH NORDJCH N BCH LPELIT Xellent Star, vars prestation är helt unik och saknar motstycke inom andra raser!

En Dual Purposehund är för mig en arbetsvillig apportör med stor kapacitet och "will-to please" som dessutom skall ha den funktionella exteriören för uppgiften. Förutom att hunden skall vara uthållig är det viktigt att den också kan koppla av när tillfälle ges. Det är bl.a. dessa egenskaper som medför att familjen får en fin kamrat att göra roliga saker med under många år - flatcoaten är en aktiv hund för aktiva människor!

Att enligt rasstandarden bevara den rastyp vi har idag såväl funktionellt som exteriört så att den förblir en frisk och mentalt stabil Dual Purposehund är därmed en stor och viktig uppgift för mig som uppfödare.

Klicka här om du vill läsa mer om rasstandarden. (Öppnas i nytt fönster)

Gunilla och Dynan inför ett dirigeringsarbete.
Gunilla och Humlan fixar ett CK.


© 2002-2006 Kennel Sherlock's